Baza obejmuje przydomki zarejestrowane dotychczas TYLKO w Związku Kynologicznym w Polsce.
NIE OBEJMUJE przydomków, które oprócz rejestracji w ZKwP zostały zarejestrowane również w FCI.

Wszystkie nowe przydomki rejestrowane są zarówno w ZKwP jak i w FCI, dlatego też baza nie będzie aktualizowana.

Ogólnoświatowa baza przydomków zarejestrowanych w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna),
dostępna jest tutaj

Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub bardzo zbliżonym do już zarejestrowanego
(występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI) nie może być zarejestrowany.

Aby sprawdzić czy dany przydomek został już zarejestrowany w ZKwP należy podać dowolny wyraz lub ciąg znaków np. jezior.

Wielkość liter nie ma znaczenia, prosimy nie używać żadnych znaków dodatkowych
(np. cudzysłów, kropka, średnik).