Kolegium redakcyjne:
 
Elżbieta Augustyniak
– redaktor prowadząca
Tomasz Borkowski – zdrowie, anatomia, hodowla, wystawy, kynologia na świecie
Andrzej Brabletz – historia, kynologia łowiecka, praca psówmyśliwskich
Katarzyna Fiszdon – genetyka, behawior
Ewa Ostromęcka – sekretarz redakcji

Opracowanie graficzne – Iwona Sztencel
Konsultacja graficzna – Grażyna Stefek
Tłumaczenie – Renata Berlińska

 
Siedziba redakcji:
  00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11
tel. 22-826-05-74
fax 22-826-46-54

 
Adres e-mail redakcji:
  pies@zkwp.pl