MIĘDZYNARODOWE CHAMPIONATY FCI

Prawo do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa FCI mają psy:

1. należące do ras ostatecznie uznanych przez FCI, zgodnie z nomenklaturą ras FCI.

2. zarejestrowane w księgach hodowlanych uznanych przez FCI (rejestracja w księdze wstępnej nie jest brana pod uwagę).

3. czystej rasy. Psa uznaje się za czystorasowego, gdy posiada on kompletny, minimum trzypokoleniowy rodowód (14 przodków), a jego przodkowie zarejestrowani są w uznanych przez FCI księgach hodowlanych lub księgach wstępnych (Zgromadzenie Generalne FCI, Mediolan, czerwiec 2015) z podaniem ich nazwy, skrótów nazw uznanej przez FCI księgi rodowodowej/księgi wstępnej oraz numerów rejestracyjnych.

Ponadto pies musi spełnić warunki niezbędne do przyznania stosownych wniosków (CACIB, CACIT, CACIRT, CACIL, CACIAG, CACIOB), określone w odrębnych międzynarodowych regulaminach FCI oraz inne wymagania wymienione niniejszym regulaminie.

Regulamin
Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI - pobierz >

Formularze

Wniosek > o przekształcenie rezerwowego wniosku CACIB (RCACIB) w CACIB: prosimy o przesyłanie na adres: rcacib@zkwp.pl

Formularze dla WŁAŚCICIELI psów WYŁĄCZNIE z następujących krajów: BELGIA, FRANCJA, HOLANDIA, POLSKA, PORTUGALIA, SZWAJCARIA: prosimy o przesyłanie na adres: champion@fci.be

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.) dla ras niepodlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO (C.I.E.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Formularze WYŁĄCZNIE dla KRAJOWYCH ORGANIZACJI KYNOLOGICZNYCH: prosimy o kontakt z Krajową Organizacją Kynologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania:

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.) dla ras niepodlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI prosimy przesłać na adres:  interchampionaty@zkw.pl

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO (C.I.E.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 1, 2 oraz 3, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 3 i 4, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 6 i 8, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla wyżłów brytyjskich z grupy 7, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) „testy myśliwskie”/C.I.T. (ec) dla wyżłów kontynentalnych z grupy 7, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) „field trial”/C.I.T. (ft) dla wyżłów kontynentalnych z grupy 7, podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o łączony tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI I PRACY (C.I.B.T.) dla ras podlegających próbom pracy, zgodnie z nomenklaturą FCI

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYŚCIGOWEGO

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI I UŻYTKOWOŚCI (C.I.B.P.)

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA AGILITY (C.I.A.G.)

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA POSŁUSZEŃSTWA (C.I.O.B.)

Wniosek > o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA ZAWODÓW PASTERSKICH (C.I.T.R.)